Výroba kŕmnych zmesí

Predajná doba

Pondelok: NEPREDÁVA SA
Utorok: 9:00-13:00
Streda: 9:00-15:00
Štvrtok: 9:00-13:00
Piatok: 9:00-13:00

Kontakt: Ing. Peter Jamrich – t. č. 038/ 5321 837

Ďalším predmetom našej činnosti je spracovanie vlastných poľnohospodárskych plodín na výrobu doplnkových a kŕmnych zmesí na stredisku Hôrka. Kŕmne zmesi vyrábame do vlastných chovov, ako aj na predaj. Sortiment kŕmnych zmesí je nasledovný:
pre HD: dojnice, jalovice, výkrm HD, teľatá
pre ošípané: prasnice, predvýkrm, výkrm, kance
pre iné: nosnice, pštrosy, králiky, kone a ďalšie podľa požiadaviek odberateľa.

Ponukový list

KZ Králiky s kokc., bez kokc. KZ Morky HYD 14
KZ Nosnice granul., sypké KZ Morky HYD 15
KKZ A 1 ošípané (25 kg – 35 kg) DKZ Nosnice 5 kg bal.
KZ A 3 ošípané (75kg – 120 kg) DKZ Nosnice 25 kg bal.
KZ BR 1 brojlerová hydina DKZ Hydina 5 kg bal.
KZ BR 2 brojlerová hydina DKZ Hydina 25 kg bal.
KZ BR 3 brojlerová hydina DKZ Ošípané 5 kg bal.
KZ Kuričky od 1. – 6. týž. DKZ Ošípané 25 kg bal.
KZ Kuričky (od 6.týždňa)