Kontakty

Vedúca ekonomického úseku a PaM

Vedúci úseku rastlinnej výroby

Vedúci úseku živočíšnej výroby

Vedúci úseku pomocná výroba – kŕmne zmesi

Vedúci úseku technických služieb

Referent pre pôdne a vlastnícke vzťahy

Fakturačné údaje