Poľnohospodársko – podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Poľnohospodársko – podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce vzniklo transformáciou 13.mája 1993 a je zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Dr vložka č. 11/N.

ppdprasice.sk - Poľnohospodársko – podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Profil spoločnosti

Výsledkami v rastlinnej výrobe, živočíšnej výrobe ako aj v ekonomike sa PPD Prašice sídlo Jacovce radí medzi popredné poľnohospodárske podniky na Slovensku a v súťaži TOP AGRO sa umiestňuje na popredných miestach.

Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo.

Automat na predaj mlieka na farme vo Velušovciach

Každý deň čerstvé surové mlieko priamo z farmy – otvorené denne od 6.00 – 18.00. Súčasťou automatu je aj fľaškomat, kde si môžete zakúpiť sklenenú fľašu a pre domácich výrobcov syra ponúkame syridlo.

V našom mliečnom automate nájdete mlieko, ktoré:

  • je vždy čerstvé,
  • je nepasterizované,
  • je vhodné na domácu prípravu jogurtov, zákvasov, tvarohu, čerstvých syrov, …
  • je neodstredené – s vysokým obsahom tuku,
  • má výnimočnú smotanová chuť.

Predaj denne: 6:00 – 18:00

ppdprasice.sk - Poľnohospodársko – podielnické družstvo Prašice sídlo Jacovce

Naša činnosť

Družstvo hospodári na výmere cca 3946 ha p. p., z toho 3911 ha ornej pôdy na 13 katastrálnych územiach. V rastlinnej výrobe pestujeme pšenicu, jačmeň, hrach, ovos, kukuricu na zrno, repku, cukrovú repu a krmoviny. V rastlinnej výrobe pri sejbe repky, obilnín, hrachu a kukurice praktizujeme minimalizáciu spracovania pôdy systémom HORSCH.

V živočíšnej výrobe sa zaoberáme výrobou mlieka, mäsa HD a brojlerov. Ročný objem výroby mlieka je 4,8 mil. litrov s úžitkovosťou 24,31 litra/doj­nicu/deň, ďalej je to výkrm brojlerov s ročnou produkciou vyše 580 ton a výkrm HD s ročnou produkciou 193 ton mäsa.

Chovajú sa kravy s trhovou produkciou mlieka. Priemerná denná produkcia mlieka je 13,5 tis. litrov. Výkrmový dobytok sa vykrmuje do hmotnosti 550 – 650 kg. Chová sa plemeno Slovenský strakatý dobytok na farme Prašice a Holštejnský dobytok na farme Velušovce, oba chovy sú uznané ako šľachtiteľské. Chov jalovíc je orientovaný na farme Hôrka.