Predseda

Marian Cikatricis
cikatricis@ppdprasice.sk
sekretariat@ppdprasice.sk
+421 38 5361 333
+421 903 729 038

Výrobný riaditeľ a podpredseda

Ing. Marian Fodora
marian.fodora@gmail.com
fodora@ppdprasice.sk
+421 911 858 741

Technický riaditeľ

Ing. Peter Čaniga
caniga@ppdprasice.sk
+421 903 708 741

Vedúca ekonom. úseku a PaM

Ing. Alena Ďurčeková
ekonom@ppdprasice.sk
+421 38 5223 504
+421 905 821 984

 

Vedúci úseku rastlinnej výroby

Ing. Ivan Juriček
agroprasice@gmail.com
+421 915 109 263

Vedúci úseku živočíšnej výroby

Peter Kuric
farmahorka@gmail.com
+421 911 031 164

Vedúci úseku pomocná výroba – kŕmne zmesi

Ing. Peter Jamrich
jamrich@ppdprasice.sk
+421 38 5321 837

 

Vedúci úseku technických služieb

Ing. Juraj Galis
galis@ppdprasice.sk
+421 918 768 390

Referent pre pôdne a vlastnícke vzťahy

PhDr. Renáta Beňová
benova@ppdprasice.sk
+421 38 5361 319

© 2020 PPD Prašice. Všetky práva vyhradené